Protest zbog netransparentnog zakonodavnog procesa (15.07.2014.)Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM upućuje protest Narodnoj skupštini Republike Srbije i Vladi Republike Srbije povodom prakse donošenja zakona u hitnom postupku, bez javne rasprave. Od svog konstituisanja u aprilu 2014. godine, Narodna skupština je donela 41 Zakon i svi zakoni su doneti u hitnom postupku, bez održavanja adekvatne, pravovremene javne rasprave. Ovakvim radom najvišeg zakonodavnog organa ozbiljno se krši načelo građanske demokratije proklamovano Ustavom Republike Srbije, kao i čitav niz propisa koji regulišu rad Narodne skupštine Srbije.

Poslovnik Narodne skupštine Srbije navodi da se po hitnom postupku može doneti zakon kojim se uređuju pitanja i odnosi nastali usled okolnosti koje nisu mogle da se predvide, a nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po život i zdravlje ljudi, bezbednost zemlje i rad organa i organizacija, kao i radi ispunjenja međunarodnih obaveza i usklađivanja propisa s propisima Evropske unije.

Budući da se na listi zakona donetih po hitnom postupku, nalaze i procesni zakoni, među kojima i Zakon o parničnom postupku, koji sadrži odredbu identičnu onoj koju je Ustavni sud 2013. godine proglasio neustavnom, smatramo da postoji opasnost od zloupotrebe hitnog postupka, da bi se izbegla javna rasprava o pojedinim zakonima i zakonskim rešenjima, kao i opasnost od ozbiljnog ugrožavanja dostignutog standarda ljudskih prava od strane najvišeg predstavničkog tela u Republici Srbiji.

Svoju zabrinutost zbog netransparentnog zakonodavnog procesa i kršenja načela javnosti, izrazio je i Zaštitnik građana Republike Srbije, ukazujući da je transparentan zakonodavni proces obavezan prema važećim propisima Republike Srbije. YUCOM se ovim protesnim pismom pridružuje stavovima Zaštitnika građana.

Očekujemo dijalog o pitanju transparentnosti zakonodavnog procesa sa nadležnim organima kako u Narodnoj skupštini, tako i u Vladi Republike Srbije, kako bi se ovakva praksa prekinula i kako bi se propisi pripremali i usvajali u primerenom vremenu.

Pozivamo sve nevladine organizacije, udruženja i pojedince da se priduže u protestu protiv ovakve zakonodavne prakse u Srbiji.

U prilogu vam dostavljamo saopštenje i spisak svih zakona koji su doneti po hitnoj proceduri u 2014. godini.


YUCOM timLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2023