Month: April 2024

Izmena postojeće zakonske regulative neće dovesti do bolje zaštite novinara i mediskih radnika, neće smanjiti broj pretnji koje im se upućuju niti će učiniti da se osećaju sigurnije, istovremeno bi prenormiranje moglo da dovede do novih zloupotreba, ocenjeno je danas na okruglom stolu “Konsultacije o izmenama Krivičnog zakonika”.

Predsednica Centra za pravosudna istraživanjai nekadašnja predsednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović Škero izjavila je juče na okruglom stolu „Konsultacije o izmenama Krivičnog zakonika“, da taj zakonik ne treba menjati, jer se boji velike zloupotrebe, posebno u delovima koji mogu da se odnose na novinare i medijske radnike.

Predsednica Centra za pravosudna istraživanja i nekadašnja predsednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović Škero izjavila je danas na okruglom stolu “Konsultacije o izmenama Krivičnog zakonika”, da taj zakonik ne treba menjati, jer se boji velike zloupotrebe, posebno u delovima koji mogu da se odnose na novinare i medijske radnike.