Author: Yucom

Naša zemlja je i dalje bliža demokratskim nego autoritarnim državama. Međutim, poslednjih godina primetan je dosta zabrinjavajići trend jačanja autokratije. Taj trend ima potencijal da brzo i dramatično dovede do daljeg pada Srbije, suština je izveštaja „Fridom hausa“

Read More

Izveštaj “Normalizacija odnosa Beograda i Prištine i pristup pravdi – Ostvarivanje prava građana pred pravosudnim institucijama u skladu sa dogovorenim sporazumima i pitanje međusobnog priznanja dokumenata” rezultat je istraživanja Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM u periodu od septembra 2023. godine do marta 2024. godine. Izveštaj obuhvata period od novembra 2022. godine do marta 2024. godine, te predstavlja relevantne informacije o trenutnoj situaciji u pogledu pristupa pravdi građana koji žive na teritoriji Kosova,1 sa fokusom na postupanje institucija Republike Srbije i obraćanje građana istim.

Read More

Slučaj Padinska skela, zločin koji bi i Kafka teško zamislio. Kako je penzioner koji je zbog bacanja petarde kažnjen sa 30.000 dinara, a pre toga nije bio osuđivan, završio u zatvoru sa cimerima koji ga danima sistematski muče do smrti, a da to niko ne primeti, ptianje jekoje jedno ubistvo čini tragedijom celog jednog društva

Read More

Poslednjih meseci na udaru je Zakon o rodnoj ravnopravnosti, koji se pogrešno tumači i traži njegovo „stavljanje van snage“. Mi, aktivistkinje i aktivisti za ravnopravnost, ženska i ljudska prava, poručujemo da nam je ovaj zakon važan, da se tiče svih građana i građanki Srbije i da ćemo ga odlučno braniti, kao što smo se odlučno borili za njegovo usvajanje.

Read More

“Ako treba, ići ću do Strazbura.” Rečenica za kojom građani Srbije posežu onda kada pred domaćim institucijama ne uspeju da ostvare svoja prava. Traženje pravde pred Evropskim sudom za ljudska prava (ECHR) sa sedištem u Strazburu u Francuskoj, proističe iz članstva Srbije u Savetu Evrope (SE).

Read More