Author: Yucom

“U Padinskoj Skeli ima dovoljno mesta, osoblja, tamo ima najviše lica osuđenih do godinu dana, i mi smo posećivali taj zatvor i ništa nije slutilo da može da se desi ovakva tragedija. Nije mi jasno i zašto je nastadali čovek, koji je imao 74 godine, bio u ćeliji sa mladim zatvorenicima, ali nadam se da postoji neko objašnjenje za to”, rekao je za N1 Dragiša Ćalić, pravni savetnik u Komitetu za ljudska prava (YUKOM).

Read More

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji poziva Vladu Srbije u tehničkom mandatu da bez odlaganja osigura  da rad na ispunjavanju preporuka ODIHR (Kancelarije OEBS za demokratiju i ljudska prava) bude transparentan i zasnovan na konsultacijama sa svim relevantnim akterima, što do sada nije bio slučaj. Ističemo da je potpuno ispunjenje ovih preporuka od dodatnog značaja za Srbiju, kao način osiguranja slobodnih i fer izbora koji se navode kao jedan od preduslova za implementaciju finansijskih odredbi Instrumenta za reformu i rast Zapadnog Balkana iz koga Srbija može da očekuje 1,7 milijardi eura.

Read More

Srbija je još 2009. godine usvojila Zakon o zabrani diskriminacije po osnovu pola, roda, etničke, rasne pripdanosti, seksualne opredeljenosti i tako dalje i stvari jesu otišle na bolje, ali i 15 godina kasnije i dalje je svuda vidljiva diskriminacija.

Read More

Prilikom procene da li neki istup predstavlja govor mržnje, sud mora da utvrdi kontekst u kojem je učinjen, pogotovo što su neki trenuci posebno opasni za pojedine ranjive grupe, kao što su LGBT i manjinski narodi, rečeno je danas prilikom analiziranja efekta Zakona o zabrani diskriminacije, petnaest godina od njegovog donošenja. Predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava – Jukom koji je organizovao skup, Katarina Golubović je istakla da je, po međunarodnim normama, kontekst prvi element koji se mora utvrditi kod procene da li je nešto govor mržnje.

Read More

Zakon o zabrani diskriminacije se u Srbiji primenjuje 15 godina. Isto toliko traje suđenje po tužbi pilota Aleksandra Pfajfera, koji je nacionalnu avio-kompaniju optužio za diskriminaciju i zlostavljanje na radu. Taj slučaj, iako prvi otkako se primenjuje zakon, i dalje nema sudski epilog. To najbolje ilustruje da se zakon, iako postoji, ne primenjuje u potpunosti.

Read More

Zakon o zabrani diskriminacije je označio prekretnicu ka izgradnji pravednijeg i inkluzivnijeg društva,a uvođenjem Poverenika za zaštitu ravnopravnosti kao specijalizovanog, nezavisnog državnog organa, stvoren je efikasan, za građane besplatan mehanizam borbe protiv diskriminacije. Iako još uvek postoje brojni izazovi, angažovanje organizacija civilnog društva, medija i javnih institucija u promovisanju tolerancije i različitosti pokazuje da smo na dobrom putu, rekla je poverenica Brankica Janković na otvaranju konferencije „15 godina primene Zakona o zabrani diskriminacije – praksa i izazovi“ koju je organizovao Yucom.

Read More

U beogradskom Medija centru u petak, 15. marta, održana je u organizaciji Komiteta pravnika za ljudska prava-JUKOM konferencija za medije povodom petnaest godina primene Zakona o zabrani diskriminacije. U razgovoru su učestvovali: dr Katarina Golubović, predsednica i Milena Vasić, programska direktorka JUKOM, Brankica Janković, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, dr Vladimir Sekić, advokat Danilo Inđin i dr Mario Reljanović, predsednik udruženja „Centar za dostojanstven rad“ i naučni saradnik na Institutu za uporedno pravo

Read More