Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home1/yucom/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home1/yucom/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home1/yucom/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home1/yucom/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home1/yucom/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home1/yucom/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home1/yucom/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home1/yucom/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Borba protiv diskriminacije u obrazovnom sistemu


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home1/yucom/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Priručnik za prosvetne inspektore i prosvetne savetnike

Osim načela slobode, načelo ravnopravnosti [jednakosti] svih Ijudi jedno je od najvažnijih načela na kojima počivaju unapređenje i zaštita Ijudskih prava. Načelo jednakosti najčešće se u praksi izražava time što se zabranjuje diskriminacija. Diskriminacija je neopravdano, nezakonito i na drugi način nedozvoljeno razlikovanje između Ijudi u pogledu prava koje imaju i načina ostvarivanja tih prava. U ovom priručniku se opisuju međunarodni ugovori i domaći zakonodavni akti kojima se garantuje jednakost i sprečava i kažnjava diskriminacija.

Diskriminaciju nije lako prepoznati, kao što se obično misli. Osim očigled-nih slučajeva dovođenja Ijudi u neravnopravan položaj i ugrožavanja njihovih prava zbog nekih ličnih osobina, koje svakom moralnom biću bodu oči, postoje i mnogo suptilniji načini na koje se Ijudska bića dovode u podređen i ponižavajući položaj i lišavaju njihovih osnovnih prava. Jedan od takvih načina je primena pravila koja garantuju jednakost na situacije koje samo površno izgledaju istovetno. Oni koji se bave takvom vrstom diskriminacije obično tvrde da je svaki građanin bez izuzetka podložan istom postupanju, ali ne uočavaju ili kriju da svi građani nisu u istom položaju i da će ih naoko nediskriminatorni propisi različito pogađati. Za to ima mnogo primera od kojih su neki naročito vidljivi u postupanju prema deci i omladini, koji su slabije zaštićeni delovi društva i manje sposobni da se brane od nepravičnog i nezakonitog ponašanja.

Po pravilu, suptilna, pritajena diskriminacija sprovodi se tako što se od svih subjekata traži da ispune neki uslov, pri ćemu se zna ili se mora znati da neki delovi stanovništva takav uslov ne mogu ispuniti. Takvi su uslovi, na primer, stepen obrazovanja koji je nepotreban za određeni posao, fizička snaga koja je u datoj situaciji irelevantna, znanje veština koje nisu potrebne itd. Zabrana diskriminacije se ne odnosi samo na postupanje vlasti, niti se nejednako postupanje može otkloniti samo obraćanjem sudu. U demokratskom društvu svaki je čovek dužan da postupa prema drugima samo na osnovu njihovih ličnih vrlina i mana, a ne na osnovu predrasuda koje o njima ima. Borba protiv predrasuda koje se zasnivaju na osobinama koje čovek nije voljno stekao nego ih je nasledio pripadajući određenoj rasi, naciji i budući obrazovan na nekom jeziku ili u duhu religije svojih roditelja dužnost je svakog savremenog čoveka i ne mora se ostvarivati sredstvima prinude.

Nastavnici i drugi Ijudi koji se bave vaspitanjem i obrazovanjem imaju u ovom pogledu naročite obaveze. Oni će se naći u delikatnom položaju ako ne mogu da prepoznaju sve vrste diskriminatornog ponašanja ili, što je gore, i sami robuju predrasudama, bili toga svesni ili ne. Priručnik koji je pred čitaocima treba da bude još jedno sredstvo u naporima da diskriminacija u školskom sistemu Srbije potpuno nestane.

O PRIRUČNIKU

Priručnik „Borba protiv diskriminacije u obrazovnom sistemu“ nastao je kao rezultat projekta Borba protivsvih obliko diskriminacije u obrazovnom sistemu Srbije, koji realizuju Komitet pravnika za Ijudska prava – YUC0M i Beogradski centar za Ijudska prava – BCHR, uz podršku Evropske unije.

Priručnik je namenjen prosvetnim savetnicima, prosvetnim inspektorima i upravama škola u Srbiji i ima cilj da pomogne u borbi protiv diskriminacije u obrazovnom sisitemu.

U priručniku su obrađeni pojam i primeri diskriminacije, standardi u borbi protiv diskriminacije, relevantni međunarodni i domaći propisi, predstavljene su institucije, uloge i odgovornost direktnih učesnika u obrazovnom sistemu, prosvetnih inspektora i civilnog sektora. Priručnik obrađuje procedure za školu bez diskriminacije i za rešavanje slučajeva diskriminacije.

CILJEVI PRIRUČNIKA

Priručnik „Borba protiv diskriminacije u obrazovnom sistemu“ ima više ciljeva. Prvi cilj je da se doprinese uspostavljanju obrazovnog sistema bez diskriminacije i inkluziji dece iz svih grupa u srpskom društvu. Drugi je da se učesnici u obrazovnom sistemu na jednom mestu sistematično upoznaju sa međunarodnim standardima u oblasti borbe protiv diskriminacije, a naročito u obrazovnom sistemu. Priručnik takođe na jednom mestu predstavlja aktuelni nacionalni pravni okvir za borbu protiv diskriminacije. Priručnik obrađuje pitanja odgovornosti i uloga učesnika u obrazovnom sistemu kao i procedure za zaštitu prava.

Preuzmite publikaciju

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM)
Kneza Miloša 4, 11000 Beograd, Srbija
Tel:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 – 2024