Doprinos poboljšanju položaja izbeglica i migranata – od pravne pomoći do procene uslova

0

Naziv projekta: Doprinos poboljšanju položaja izbeglica i migranata – od pravne pomoći do procene uslova

Trajanje projekta: Novembar 2015 – Februar 2016

Donator: Ambasada Finske u Beogradu

O projektu: Fokus ovog projekta će biti na praćenju formalnih i neformalnih mesta okupljanja izbeglica/migranata u Srbiji i pružanju informacija o njihovim pravima i obavezama. Ovo će biti ostvareno kroz učestale posete tim mestima, sprovođenje intervjua sa izbeglicama/migranata, kao i sa relevantnim akterima i predstavnicima civilnog društva.

Opšti cilj projekta je doprinos sistemu državnih institucija da unapredi položaj izbeglica, kao i da ojača ulogu organizacija civilnog društva.

Specifični ciljevi projekta su: (i) podizanje svesti o položaju izbeglica/migranata kod državnih organa i javnosti; (ii) pokretanje diskusije i mogućih promena postojećih mehanizama; (iii) praćenje formalnih i neformalnih mesta okupljanja izbeglica/migranata u Srbiji u pogledu njihovih životnih uslova, uključujući medicinsku pomoć, dostupnost higijenskih proizvoda, hrane, vode, odeće i dr. ; (iv) pružanje informacija izbeglicama/migrantima o njihovim pravima, kao i javne usluge koje su im dostupne za vreme boravka na teritoriji Srbije – čime se sprečava kršenje njihovih prava; (v) medijska kampanja kao mehanizam preventivnog upozorenja moguće nestabilnosti i nasilja; (vi) pravna pomoć i zastupanje, ako je neophodno.

 

Share.

Leave A Reply