Idejni projekat amandmana

0

Uspostavljanje i jacanje lokalne demokratije, preduslov je za trajnu stabilizaciju i uspe┼ínu izgradnju institucija na Kosovu i Metohiji. To posebno podrazumenva jasnu i politicki strategiju i odlucne akcije usmerene, sa jedne strane, na decentralizaciju vlasti, a sa druge, na slo┼żene procese samoorganizovanje, samoadministriranje, kao i izgradnje struktura i institucija demokratske samouprave lokalnih, nacionalnih i regionalnih zajednica.

Polazeci od toga, a u kontekstu realizacije projekta Izgradnja i razvoj lokalne samouprave na Kosovu i Metohiji, clanovi ekspertskog tima YUCOM/FER – u sastavu Biljana Kovacevic-Vuco, predsednica, Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), Beograd; dr Du┼ían Janjic, koordinator Foruma za etnicke odnose (FER), Beograd; prof. dr Stevan Lilic, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu; mr Dejan Milenkovic,YUCOM; i Milan Simic, YUCOM (sekretar), sa saradnicima: Elisabeth Naucler, ┼íef administracija Alandskih Ostrva, dr Du┼ían Celic, Pravni fakultet u Pri┼ítini, Vladimir Cucic i dr Srdjan Bogosavljevic, direktor SMMRI, izradili su dokument Osnove strategije koji se odnosi na:

a) decentralizaciju Kosova i Metohije, sa jedne i b) na jacanju samouprave lokalnih, nacionalnih i regionalnih zajednica.

Pitanja koje se posebno obraduju u okviru Osnova strategije odnose se na: lokalnu demokratiju; loklalnu samouravu; nacionalne zajednice; regionalne zajednice; grad; Skupštinu Kosova, kao i na izradu Modela normativnog akta sampourave lokalnih, nacionalnih i regionalnih zajednica.

Preuzmite

Share.

Leave A Reply