Izveštaj o radu Y09 – 10

0

Dve krizne godine: jun 2020 – jun 2022.godine

Krizne situacije nameću fokusirani, reaktivni pristup. Dvogodišnja epidemiološka i bezbednosna kriza, i, do sada, najdublja kriza demokratskog Parlamenta (koji Srbiju treba da približi Evropskoj uniji), obavezala je YUCOM-ov tim da sa pojačanom pažnjom prati i koriguje korake svih grana vlasti.

Parlamentarni izbori 2020. godine održani su bez jake kampanje, usled i usred epidemije korone, uz bojkot većine opozicionih stranaka. Junski rezultat u jednostranačkom Parlamentu zahtevao je najavu vanrednih izbora za 2022. godinu, ali i označio početak većih spontanih protesta izazvanih nezadovoljstvom upravljanja pandemijom i urušenim institucijama. Protesti su za YUCOM značili obavezu da informiše građane o pravima u slučaju legitimisanja i pritvora. Snažan odgovor policijskih snaga na proteste, odveo nas je u pritvore beogradskih zatvora, a u službi prevencije od torture, kako bismo izvršili jednu od naših misija, zajedno sa timom Zaštitnika građana i drugim nevladinim organizacijama.

Skraćeni mandat pratile su ubrzane aktivnosti jednopartijskog Parlamenta i ministarstava na izmeni Ustava i drugih propisa u okviru Poglavlja 23. Ustav, Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi, Zakon o Zaštitniku građana, Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Zakon o zabrani diskriminacije, Krivični zakonik, samo su deo pravnog okvira koji je pretrpeo izmene ili pokušaj izmena. Nevladine organizacije, uključujući i YUCOM, odigrale su ulogu opozicije povodom procesa nastanka zakona u ovom periodu.

O izmenama Ustava, od septembra 2020. godine, diskutovali smo u Parlamentu sa Venecijanskom komisijom, građanima i medijima, trudeći se da pružimo podršku struci i da građani dobiju pravo na pravično suđenje, nezavisan i nepristrasan sud i efikasnu istragu. Početkom 2022. godine, referendumsko usvajanje izmena Ustava označilo je novo poglavlje u praćenju procesa reforme srpskog pravosuđa.

Rasprave o novim propisima nisu organizovane zbog epidemioloških rizika. YUCOM je, ipak, preuzeo inicijativu i organizovao hibridne događaje – javne rasprave o važnim zakonima. Zakon o Zaštitniku građana usvojen je u jesen 2021. godine nakon javne rasprave koju smo organizovali uz pomoć Misije UN u Srbiji. Zakon je donet uz uvažavanje mnogih kritika koje smo izneli na javnoj raspravi ali i na sastancima sa radnom grupom, na koje smo pozvani kao predstavnici Nacionalnog konventa…

Preuzmite Izveštaj

Share.

Leave A Reply