Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za preuzimanje monitoringa suđenja

0

Naziv projekta: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za preuzimanje monitoringa suđenja

Trajanje projekta: 1. avgust 2014. – 30. april 2016.

Donator: Oganizacija za evropsku bezbednost i saradnju OEBS

Partnerske organizacije: Fond za humanitarno pravo, Beogradski centar za ljudska prava i Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM

Projekat Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za preuzimanje monitoringa suđenja sprovodi se pod okriljem Misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Srbiji. Ovaj projekat će doprineti unapređivanju vladavine prava u Srbiji, posebno sistemu krivične pravde i odgovornosti za ratne zločine, kroz evaluaciju harmonizacije standard pod kojima se odvijaju nacionalna suđenja za ratne zločine sa međunarodnim standardima, kroz izgradnju održive mreže monitora suđenja za ratne zločine i mehanizma za razmenu informacija.

Ovim će se omogućiti bliži nadzor nacionalnih suđenja za ratne zločine kao jedan od mehanizama države da ispuni međunarodne obaveze, te obezbedi krivičnu odgovornost za ratne zločine kroz jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u Srbiji za praćenje suđenja. Na ovaj način organizacij bi bile u potpunosti u mogućnosti da preuzmu praćenje ovih suđenja, što je do sada obavljao OEBS i da nalaze svog istraživanja učine dostupnim zainteresovanim institucijama, organizacijama i pojedincima. Projekat se bazira na sledećim principima: dok god ima suđenja za ratne zločine treba ih ispratiti; praćenje suđenja ne treba ograničavati na prisustvo misije OEBS-a i drugih međunarodnih organizacija u Srbiji; iz razloga održivosti i ojačavanja lokalnih kapaciteta za posmatranje ovih suđenja. Opšti cilj koji se želi postići ovim aktivnostima jeste doprinos razvoju i jačanju vladavine prava u Srbiji tako što će se osigurati postojanje nezavisnih i dobro pripremljenih tela koja će obavljati monitoring i savesno izveštavati.

Projekat obuhvata obuku za 5 odabranih monitora iz Fonda za humanitarno pravo, Beogradskog centra za ljudska prava i Komiteta pravnika za ljudska prava, kao i za nekolicinu drugih pravnika/ca i aktivista/kinja ovih organizacija. Serija treninga otpočeta je u avgustu 2014. godine, a predavači su odabrani zbog svoje ekspertize iz oblasti međunarodnog krivičnog prava, međunarodnog humanitarnog prava i nacionalnog krivičnog prava. OEBS je kreirao precizan kurikulum koji će monitorima iz partnerskih organizacija omogućiti da nauče i steknu tražene veštine za kompetentan monitoring i izveštavanje, što uključuje treninge iz oblasti međunarodnog humanitarnog i krivičnog prava, Krivičnog zakonika Republike Srbije i novog Zakonika o krivičnom postupku, standard pravičnog suđenja iz člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima, kao i tehnikama pri izveštavanju, na kojima će im svoje znanje preneti eksperti iz navedenih oblasti.

Ovim treninzima će, pored osnaživanja kapaciteta ovih organizacija, monitori biti osposobljeni za angažovanje na dodatnom podizanju svesti, promovisanju i pozivanju na odgovornost, kada je u pitanju kažnjavanje ratnih zločina. Nalazi i analize o suđenjima za ratne zločine će biti dostupni pripadnicima pravosuđa, advokatske komore, ministarstvu pravde, međunarodnoj zajednici, civilnom sruštvu, međunarodnim organizacijama (OSCE), Evropskoj Uniji i drugim zainteresovanim stranama.

Share.

Leave A Reply