„Ka jačem pravosuđu kroz monitoring građana: Monitoring sporazuma o pravosuđu: Faza 3“

0

Naziv projekta: „Ka jačem pravosuđu kroz monitoring građana: Monitoring sporazuma o pravosuđu: Faza 3“

Trajanje projekta: septembar 2021 – jul 2022

Donator: Balkanski fond za demokratiju (BTD)

Vrednost projekta: EUR 21,615.00

Srbija iako suočena sa brojnim izazovima i dalje radi na unapređenju reforme pravosuđa kroz akcioni plan poglavlja 35 (zajedno sa poglavljem 23) što za Srbiju prestavljati bitan korak ka napretku u oblasti vladavine prava. JUKOM uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i Ambasade Kraljevine Norveške sprovodi treću fazu projekta Građanski monitoring za jače pravosuđe.

JUKOM će nastaviti da prati efekte koje Briselskog Sporazuma o pravosuđu ima na pristup pravdi građana koji žive na Kosovu. Tim će se fokusirati na aktuelne predmete pred integrisanim pravosuđem u Mitrovici i predstaviće studije slučaja paralelno vođenih predmeta pred sudom u Mitrovici i Leskovcu. Pored studija slučaja, tim će organizovati i onlajn diskusije na već uspostavljenoj platformi Otvorena vrata pravosuđa.

Organizovanjem terenske posete Osnovnom sudu u Leskovcu, Osnovnom sudu u Mitrovici i nadležnom tužilaštvu razgovaraće se sa relevantnim akterima kako bi dobili mišljenje o daljim pitanjima i problemima sa ustupljenim predmetima kao i paralelno vođenim slučajevima. Ovi podaci će se koristiti za predstavljanje studija slučaja građana koji svoja prava moraju da traže pred oba suda. Rezultati istraživanja biće predstavljeni u trećem Izveštaju o implementaciji i efektima Sporazuma o pravosuđu.

Share.

Leave A Reply