Na Evropski dan civilne pravde održana prva Tematska otvorena vrata u Kruševcu

0

Na Evropski dan civilne pravde,  Osnovni sud u Kruševcu bio je domaćin Tematskih otvorenih vrata tokom kojih se pored osnovne teme „Zašto suđenja dugo traju?” govorilo i o merama koje je potrebno preduzeti kako bi se povećala efikasnost sudova.

Ovaj skup bio je idealna prilika da sudovi istaknu sve napore koje ulažu zaposleni pri sudovima kako bi se prevazišli nedostaci domaćeg pravosuđa. Na ovaj način građanima Srbije i medijskim kućama omogućen je pristup sudovima i načinu rada ovih organa.

Projekat „Otvorena vrata pravosuđa” ima za cilj da se građani proaktivno uključe u komunikaciju sa organima pravosuđa, ali i da, pre svega, budu informisani o svojim pravima i načinima na koje mogu da ih ostvare. Uz brojne vodiče, blog postove i infografike koje građani mogu naći na sajtu www.otvorenavratapravosudja.rs, tematska otvorena vrata u sudovima daju priliku građanima da konstruktivno utiču na pravosudne organe, ukazivajući im na prepreke koje građani primećuju u praksi.

Imajući u vidu relativno mali broj zaposlenih pri sudovima, kao i konstantan priliv novih predmeta, nije lako omogućiti uslove za kreativan pristup prevazilaženju poteškoća sa kojima se sudovi svakodnevno suočavaju. Osnovni sud u Kruševcu je odličan primer institucije koja je pronašla način da smanji broj nerešenih predmeta u tekućoj godini, u odnosu na isti period prošle godine, zakazujući suđenja u sve kraćem vremenskom intervalu. U ovom sudu uveden je i postupak medijacije kao alternativni način rešavanja sporova. Sudija Eleonora Miladinović predstavila je  protokol za upoznavanje stranaka sa postupkom medijacije i načinom realizacije ovog postupka. Strankama se prezentuju prednosti medijacije i pružaju smernice kako da ostvare svoja prava u ovom postupku.

Odlukom Vrhovnog kasacionog suda, Osnovni sud u Kruševcu dobio je nagrade i priznanja za inovacije koje su doprinele poboljšanju rada suda i za doprinos, unapređenje i povećanje efikasnosti i kvaliteta sudskog sistema. Ove nagrade dokazuju da se kreativnim inovacijama mogu postići izvanredni rezultati. Predsednik suda, gospodin Slobodan Ivanović, pozdravio je napore svih sudija i zaposlenih u Osnovnom sudu u Kruševcu kao i saradnju sa tužilaštvima. Sudija Vladan Cvetković i portparol suda Zoran Keković dali su svoje komentare i predloge za unapređenje rada suda. Svi prisutni složili su se sa činjenicom da pravosudni organi treba da budu otvoreni za javnost, uz poštovanje odredaba Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i da transparentnost suda predstavlja jedan od važnih preduslova za merenje efikasnosti suda. Zaključeno je da sudovi ne smeju na medije gledati kao na protivnike, kao i da mediji ne smeju tretirati sudove kao izvore senzacionalističkih informacija i vesti. Proaktivno i precizno pružanje informacija sprečava stvaranje pogrešne slike o pravosuđu. Događaj je završen i osvrtanjem na pitanje zašto u budućnosti sudije ne bi imale svoje Blog stranice?

Share.

Leave A Reply