Održana Tematska otvorena vrata u Somboru

0

Tematska otvorena vrata pod nazivom „Zašto suđenja dugo traju?“ održana su 7. septembra 2019. godine u prostorijama Osnovnog suda u Somboru. Cilj ovog događaja je ostvarivanje neposrednog kontakta i komunikacije između građana i predstavnika sudskih institucija, a pre svega otklanjanje predrasuda i negativnih stavova koje građani imaju prema radu suda, odnosno upoznavanje građana sa svim izazovima sa kojima se sudovi susreću u svakodnevnom radu.

Sutkinja Aleksandra Medurić Kalčan, predsednica Osnovnog suda u Somboru, je prisutnim građanima detaljno predstavila ulogu suda i njegovo funkcionisanje. U svom izlaganju dotakla se velikog broja razloga dugog trajanja sudskih postupaka, kao što su problemi sa nedovoljnim brojem sudija i sudskog osoblja, dostavljanjem i obezbeđivanjem prisustva lica na glavnom pretresu, ali i onih koji potiču od samih učesnika u postupku, odn. sudija i stranaka, čak i veštaka, koji ponekad takođe svojim ponašanjem doprinose tome da postupci traju jako dugo. Ipak, kako je sutkinja istakla, Osnovni sud u Somboru je u poslednjih nekoliko godina znatno unapredio efikasnost u svom radu i po statističkim parametrima spada među bolje sudove u Srbiji.

Reč je potom preuzeo parnični sudija Igor Novković, koji je prisutnima na nizu praktičnih primera, ilustrovanih svakodnevnim životnim situacijama, približio problematiku dugog trajanja sudskih postupaka u materiji u kojoj on postupa. Kao osnovni problem, iz kog proizilazi dosta poteškoća u radu suda, naveo je nekvalitetne i loše napisane zakone, koji se pri tom često i neplanski menjaju, što iziskuje potrebu za tumačenjem zakona, a što dovodi do loše i neujednačene sudske prakse u sličnim stvarima. Sudija Novković je posebno apostrofirao i činjenicu da same parnične stranke neretko svojim ponašanjem i izbegavanjem ili odlaganjem izvršenja obaveza dovode do dugog trajanja postupaka, ali i velikih troškova koje to izaziva, na primeru postupka koji se vodi zbog duga od 3000 dinara, a koji sa svim troškovima koje suđenje podrazumeva na kraju naraste i do nekoliko stotina hiljada dinara. Po rečima sudije Novkovića, i država je direktno kriva za ovaj problem u radu sudova jer, na prvom mestu, ne izdvaja dovoljno sredstava za njihov rad, a sa druge strane, i sama učestvuje u velikom broju postupaka u kojima se ponaša neodgovorno jer ni na koji način ne podstiče stranke na zaključenje poravnanja ili na drugi način okončanja postupka.

Sutkinja Vesna Martinović je prisutnima predočila način na koji se strukovna udruženja bore za vladavinu prava, na taj način pomažući svim građanima, pošto je njeno važenje svima u interesu. Istakla je da je ona član Društva sudija Srbije, u čijem se upravnom odboru nalazi, i da to udruženje, kao i ostala udruženja, deluje tako što organizuje različite stručne skupove na kojima se razgovara o aktuelnim pitanjima vladavine prava, kako između predstavnika nacionalnih, tako i međunarodnih strukovnih udruženja i organizacija, zatim, da strukovna udruženja obaveštavaju samu javnost i nosioce vlasti o svim problemima i pozivaju ih da te nedostatke otklone. Zaključila je time da su strukovna udruženja prepoznala potrebu za međusobnom saradnjom i da su sva udruženja bila jedinstvena kada je u pitanju nezavisnost pravosuđa tokom izmena Ustava.

Na ovom događaju, i pored velike posećenosti, građani nisu izrazili spremnost da sa panelistima prodiskutuju na teme kojima se događaj bavio.

Projekat „Otvorena vrata pravosuđa“ za cilj ima jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa. Projekat realizuje koalicija koju čine 12 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovna udruženja pravosuđa.

Share.

Leave A Reply