Poboljšana dostupnost pravde – Osposobljavanje građana za samozastupanje

0

Naziv projekta: Poboljšana dostupnost pravde – Osposobljavanje građana za samozastupanje

Vreme trajanja projekta: septembar 2016. – septembar 2017.

Donator: Svetska Banka

O projektu: Opšti cilj ovog projekta je da omogući građanima bolji pristup pravdi, sa nižim troškovima za građane, kao i za sistem, preko mogućnosti samozastupanja pred sudom. Rezultati ove akcije su: razvoj Vodiča za samozastupanje u sporovima; podizanje nivoa svesti među sudijama i osobljem preko sprovođenja modula treninga; promovisanje Vodiča za samozastupanje u sporovima; kreiranje i diseminacija video priloga.

 

Share.

Leave A Reply