Poziv za podnošenje radova na temu “Promena Ustava”

0

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM poziva zainteresovane studente društveno-humanističkih nauka na teritoriji Republike Srbije na dostavljanje akademskih radova na temu “Promene Ustava”. Neke od predloženih oblasti su:

  1. Šta je Ustav RS doneo građanima?
  2. Izazovi uživanja prava zagarantovanih Ustavom RS;
  3. Sprovođenje ustavnih normi u poslednjih 9 godina;
  4. Mediji kao kreator diskursa o ustavno kategorisanim institucijama;
  5. Nezavisnost sudske vlasti prema Ustavu RS

Teme mogu biti i uže definisane u okviru ovih oblasti, te se može vezivati za jednu ili više oblasti regulisanih Ustavom ili garantovanih prava.

Konkurs je objavljen u okviru projekta “Promene Ustava” podržanog od strane Misije OEBS-a u Srbiji u cilju promovisanja mišljenja i preporuka u vezi relevantnih pitanja iz ove oblasti. Najbolji radovi naći će se na sajtu Komiteta pravnika za ljudska prava, kao i na sajtu “Moj Ustav”.

YUCOM se aktivno bavi pitanjem promene Ustava Republike Srbije kao i usaglašavanja zakona i podzakonskih akata sa samim tekstom Ustava Republike Srbije, što najčešće čini kroz organizaciju mnogobrojnih javnih rasprava na ovu temu i davanje preporuka.  U okviru pomenutog projekta organizovano je nekoliko okruglih stolova na temu „Promene Ustava“, u Novom Pazaru, Bujanovcu, Nišu i Novom Sadu, gde su pravnici/e i aktivisti/kinje YUCOM-a diskutovali sa studentima Pravnih fakulteta i novinarima, kao i zainteresovanom javnosti.

Kriterijumi koje dostavljeni radovi moraju da ispunjavaju su sledeći:

  • Program: Word;
  • Font: Times New Roman;
  • Veličina fonta: 12;
  • Prored:1,5 (1.5 lines);
  • Maksimalni obim: 20.000 karaktera (uključujući i praznine);

Student ili studentkinja čiji rad bude ocenjen kao najbolji dobiće mogućnost obavljanja jednomesečne prakse u Komitetu pravnika za ljudska prava – YUCOM, gde će imati priliku da se upozna se praktičnim problemima iz ove oblasti, usavrši i proširi svoja znanja, kao i da aktivno učestvuje u radu organizacije.[1]

Molimo Vas da radove dostavite najkasnije do 29. novembra 2015. godine, slanjem na email office@yucom.org.rs, sa naslovom email-a „Promena Ustava_NASLOV RADA_Ime i prezime“. Za sva dodatna pitanja, možete kontaktirati Momčila Živadinovića putem telefona 011/33-44-235 ili na email: momcilo.zivadinovic@yucom.org.rs.

[1] Troškovi smeštaja i ishrane nisu obezbeđeni.

Poziv za podnošenje radova na temu Promena Ustava

Share.

Leave A Reply