Sudjenje maloletnom B.J. iz Jabuke zatvoreno i za stručnu javnost

0

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM i Regionalni centar za manjine blagovremeno su poslali obrazloženu molbu Višem sudu u Pančevu kako bi kao stručna javnost prisustvovali suđenju koje je zatvoreno za javnost. Dan pre glavnog pretresa zakazanog za 7. decembar, službenica Višeg suda u Pančevu telefonskim putem saopštila je odluku sudijke Stanke Simonović da ne mogu da prisustvuju suđenju. Sudijka je prethodno tražila da joj se objasne motivi zbog kojih pomenute organizacije žele da prate suđenje. Pomenute organizacije će kako je najavljeno u toku dana biti i pismeno obaveštene o ovoj odluci sudijke Simonović.
Podsećamo, ubistvo D.S. koje se odigralo u noći između 9. i 10. juna 2010. izazvalo je rasno motivisane nemire – pripadnici/e romske zajednice su bili izloženi linču i fizičkom nasilju, a njihove kuće kamenovane. Policija je reagovala tek trećeg dana, ali pravo na slobodno kretanje i bezbednost pripadnika/ca romske nacionalnosti u Jabuci ostalo je i dalje ugroženo. Organizacije za ljudska prava su od juna 2010. obilazile stanovnike/ce Jabuke romske nacionalnosti, koji i šest meseci nakon ovih dešavanja žive u strahu i sa neizvešnošću očekuju ishod suđenja.
Takođe, postupak koji se vodi protiv šest osoba optuženih za krivično delo izazivanje rasne, verske i nacionalne netrpeljivosti, odložen je na neodređeno vreme i vraćen je u istragu 23.11. 2010.
Zahtevamo da se organizacijama za ljudska prava čiji mandati uključuju praćenje suđenja i koje se bave zaštitom ljudskih prava omogući da prisustvuju ovom suđenju kako bi se uverile da je okrivljenom omogućeno objektivno, nepristrasno i pravično suđenje.

http://www.e-novine.com/drustvo/42921-Suenje-zatvoreno-strunu-javnost.html
http://rtvpancevo.rs/92.1-Info/Hronika/nastavlja-se-suenje-maloletnom-bj-iz-jabuke.html
http://www.vesti.rs/Drustvo/Sudjenje-zatvoreno-i-za-strucnu-javnost.html
http://www.poslednjavest.com/e-novine-drustvo/su%C4%91enje-zatvoreno-i-za-stru%C4%8Dnu-javnost.html
http://www.najvesti.com/vesti-srbije/srbija-drustvo/361719-Sudjenje-zatvoreno-i-za-strucnu-javnost
http://www.pescanik.net/index.php?option=com_content&task=view&id=6057&Itemid=61

Share.

Leave A Reply