Umrežavanje civilnog društva u vezi sa ugroženim ljudskim pravima u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu

0

korak baner 3-01Civil Society Networking on Critical Human Rights Values in Serbia, Montenegro and Kosovo

Umrežavanje civilnog društva u vezi sa ugroženim ljudskim pravima u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM sa još sedam organizacija civilnog društva (Beogradski centar za ljudska prava, CHRIS Mreža, Centar za građansko obrazovanje, Fond za humanitarno pravo Kosovo, Gej Strejt Alijansa, LGBT Forum Progres i Inicijativa mladih za ljudska prava Kosovo) sprovodi projekat Umrežavanje civilnog društva u vezi sa ugroženim ljudskim pravima prava u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu.

Projekat se realizuje uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

Cilj: Podrška organizacijama civilnog društva u rešavanju zajedničkih izazova u oblasti ljudskih prava, sa posebnim osvrtom na prava LGBT osoba, učešće žena u političkom životu i suđenja zbog diskriminacije.

Trajanje projekta: oktobar 2012 – odtobar 2014

Mesto: Srbija, Crna Gora i Kosovo

Projekat se sastoji od niza aktivnosti:

– Podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva kroz prezentacije i trening seminare o stanju ljudskih prava LGBT osoba, učešću žena u političkom životu i suđenjima za diskriminaciju, kao i o mogućnostima osnivanja organizacija civilnog društva i o pripremama i sprovođenju projekata.

Izdavanje trojezične brošure o navedenim temama

– Praćenje suđenja zbog diskriminacije

– Zagovaranje i prirpremanje smernica o unapređenju položaja LGBT osoba, učešću žena u političkom životu i suđenjima za diskriminaciju

– Podizanje svesti javnosti o navedenim ugroženim ljudskim pravima kroz pojavljivanje u medijima i osnivanje 3 call centra na koje će građani moći da prijavljuju slučajeve ugrožavanja ljudskih prava

– Raspisivanje konkursa i dodela pod grantova novoosnovanim organizacijama civilnog društva

– Organizovanje tri završne regionalne konferencije u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu

http://korak-hapi-step.eu/
https://www.facebook.com/KorakHapiStep


Izveštaj sa konferencije Korak-a održane 15.09.2014.

Gospodin Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, otvorio je konferenciju ispred grupe organizacija koje na nivou regiona koordiniraju Koaliciju za ravnopravnost – Korak. Na početku je istakao da je osnovni cilj koalicije podizanje svesti o diskriminaciji u određenim oblastima i da su zemlje u kojima je koalicija aktivna Srbija, Crna Gora i Kosovo i da se problemi sa kojima se suočavaju svi oni koji su diskriminisani po raznim osnovama u ovim zemljama veoma teški.

Pre samog početka, osvrnuo se na nedavne događaje i naglasio da nadležni organi treba da kažu javnosti šta su motivi napada na nemačkog državljanina, a takav i slični incidenti moraju naići na brzu i adekvatnu reakciju i ne smeju se koristiti kao razlog za eventualno odlaganje ili zabranu Parade ponosa. U nekim drugim slučajevima, javnost je bila upoznata sa celokupnim tokom istrage i sa izjavama ljudi koje su davali u policiji, ali u ovom slučaju nemamo čak ni podatke ni na koji period je određen pritvor onima koji su izveli ovaj napad, naglasio je Antonijević. Rekao je da napad na nemačkog državljanina, za osnovu možda ima i homofobiju, pored iskazane ksenofobije, te da je veoma bitno da se o tim pitanjima otvoreno govori. Svi ovi incidenti jesu zabrinjvajući ali ukoliko usledi reakcija koja je adekvatna, onda država može dobiti određene pohvale.

Nakon izlaganja Antonijevića prisutnima se obratila predstavnica Delegacije EU u Srbiji, gospođa Jolanda San Hoze, i rekla da Evropska unija strogo osuđuje napad na nemačkog državljanina i pozdravlja hitnu reakciju nadležnih, ali i da istovremeno treba da se osigura pozitivna klima za održavanje “Parade ponosa”. Istakla je da Delegacija Evropske unije podržava i ohrabruje srpske vlasti u tome da bude održana Parada ponosa, bez incidenata, što nije bitno samo za pripadnike LGBT zajednice, već i za ljudska prava generalno. San Hoze je rekla da zaštita ljudskih prava samo na papiru nije dovoljna, zbog čega je, iako je inkluzija u tom procesu važna, implementacija zakona i propisa još bitnija. Podsetila je i da je pitanje ljudskih prava važan deo poglavlja 23 u toku pregovora Srbije sa Evropskom unijom, a istakla je značajnu ulogu pravosudnog sistema, u koji građani treba da imaju poverenja.

Prema njenim rečima, dobro je i što je u Srbiji doneta anti-diskiminacijska strategija, ali istovremeno treba ohrabriti donošenje akcionog plana za njenu implementaciju i to što je pre moguće.

Nakon osvrtanja na nedavna dešavanja, gospodin Antonijević je pozdravio predstavnike organizacija koje su sprovodile veliki broj programa u Srbiji i u regionu i da je velika čast sarađivati sa svima, posebno kada se u obzir uzme razmena iskustva koja je od velikog značaja. Teme koje su odabrene su rodna ravnopravnost i podrška LGBT zajednici, te misli da je izuzetno važno podići svest o problemima sa kojima se ove grupe suočavaju.

Gospođa Jolanda San Hoze je istakla da je zadovoljstvo Evropske unije da prisustvuje predstavljanju ovih 13 projekata kojima su dodeljeni grantovi na konkursu za sabgranting u okviru Koalicije za ravnopravnost – Korak i da joj je zadovoljstvo da u ime Evropske unije podrži ovu inicijativu. Istakla je da Evropska unija takođe promoviše ravnopravnost i zabranu diskriminacije jer veliki broj ljudi, ne samo u Srbiji, već i u Evropskoj Uniji nastavljaju da budu žrtve nasilja. Kako se primećuje odsustvo vlasti u uključivanje u rešavanje problema koji se tiču ove oblasti, podržali smo osnivanje Koalicije za ravnopravnost – Korak, kao regionalnu mrežu organizacija civilnog društva sa ciljem da prate rad institucija, posebno pravosuđa, kada je u pitanju diskriminacija – istakla je Jolanda.

Zaštita ljudskih prava i ravnopravnosti samo na papiru nije dovoljna, mnogo je značajnije prema njenim rečima promeniti svest kod ljudi i stvoriti okruženje gde će svi ljudi, nezavisno od svojih različitosti, bilo to na osnovu pola ili seksualne orijentacije, živeti slobodno. To je izazovan i težak zadatak, i ne može se rešiti za jedan dan, već korak po korak, problem za čije je rešavanje potreban duži period od nekoliko godina, nekada čak i cela generacija. Zbog toga je promovisanje i zaštita ovih vrednosti osnovni cilj prema njenim rečima, jer je potrebna vidljivost i rešenost političkih aktera za rešavanje ovih problema. Takođe, ona pozdravlja izmene u Krivičnom zakoniku koje uključuju govor mržnje na osnovu porekla, religije ili seksualne orijentacije. Uključivanje ovih stavki je važno ali njihova realizacija u praksi je još važnija. Slučajevi diskriminacije nisu efikasno procesuirani zbog problema nadležnih organa da prepoznaju slučajeve govora mržnje.

Celokupan izveštaj se nalazi u prilogu:

Izveštaj sa konferencije Koalicije za ravnopravnost – Korak

Izveštaj i fotografije sa konferencije možete pogledati ovde

Pogledajte promotivni video

 

Share.

Leave A Reply