Ustavna žalba – vodič za obraćanje Ustavnom sudu

0

Ustavna žalba je predstavka kojom se građani Srbije najčešće obraćaju Ustavnom sudu. Prema godišnjim podacima o radu, oko 95 odsto svih predmeta koje obrađuje Ustavni sud čine upravo ustavne žalbe.

Ustavni sud ima i druge nadležnosti – da odlučuje o ustavnosti i zakonitosti zakona i drugih propisa, o sukobu nadležnosti državnih organa, o izbornim sporovima u određenim situacijama, o zabrani rada političkih stranaka ili drugih organizacija onda kada one ugrožavaju ustavni poredak i druge nadležnosti određene Ustavom.

Uprkos brojnim drugim nadležnostima, praksa pokazuje da je postupanje po ustavnim žalbama, odnosno individualnim predstavkama građana, najobimniji posao Ustavnog suda.

Građani doživljavaju Ustavni sud pre svega kao zaštitnika njihovih individualnih prava. Zbog toga je važno da oni koji se obraćaju Ustavnom sudu budu informisani o uslovima pod kojim mogu izjaviti ustavnu žalbu, o postupku pred Sudom i zaštiti koju Sud može da pruži u postupku odlučivanja po ustavnoj žalbi.

Ustavni sud na godišnjem nivou odbaci oko 60 odsto izjavljenih ustavnih žalbi. Jedan od razloga za tako visok broj odbačenih podnesaka je nedovoljna informisanost o formalnim i sadržinskim aspektima ustavne žalbe kao pravnog sredstva za zaštitu ljudskih prava i sloboda.

Vodič možete pogledati i preuzeti OVDE.

Share.

Leave A Reply