Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zaštita slobode govora na internetu

Trajanje projekta: novembar 2021 – septembar 2022. godine
Donator: Inicijativa za vladavinu prava Američke advokatske komore (ABA ROLI)
Vrednost projekta: 27.960,00 USD

O projektu: Internet pruža ogroman obim informacija i znanja koji otvaraju nove mogućnosti i izazove za slobodu izražavanja. Princip slobode izražavanja i ljudskih prava može da se primenjuje ne samo na tradicionalne medije, već i na internet i sve vrste medijskih platformi u nastajanju, koji doprinose razvoju, demokratije i dijaloga. Uprkos deklarativnoj posvećenosti slobodi izražavanja, mnogi novinari, advokati za ljudska prava, aktivisti i obični građani suočavaju se sa prekršajnim i krivičnim prijavama, građanskim tužbama i raznim vrstama progona. Iako je pravo na slobodu izražavanja osnovno ljudsko pravo, ono nije apsolutno. Kao i kod većine prava, sloboda izražavanja može biti zakonski ograničena tamo gde su ograničenja razumna i opravdana u otvorenom i demokratskom društvu. Projekat Zaštita slobode govora na internetu ima za cilj doprinos stvaranju povoljnijeg okruženja za informacioni pluralizam i različitost mišljenja u sajber prostoru Srbije. Potencijalne implikacije na slobodu izražavanja u vezi sa internet komunikacijom su najočiglednije kada se govor ili izražavanje kriminalizuju. Različiti oblici kriminalizacije uvrede i širenja lažnih vesti će se verovatno u budućnosti povećavati, što može naneti značajnu štetu slobodi izražavanja. Imajući u vidu da civilno društvo ima važnu funkciju čuvara demokratskih vrednosti i ljudskih prava, projekat će analizirati promjenjivi zakonski i regulatorni okvir, vezan za slobodu govora na Internetu i relevantnu sudsku praksu i formulisati preporuke za donosioce odluka o politikama koje imaju za cilj podsticanje povoljnog okruženja za slobodu izražavanja na Internetu.

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM)
Kneza Miloša 4, 11000 Beograd, Srbija
Tel:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 – 2024