Aktivno civilno društvo za prava građana

0

Naziv projekta: Aktivno civilno društvo za prava građana

Trajanje: april 2022 – oktobar 2022.

Donator: Ambasade Republike Češke – TRANSITION FUND

Vrednost projekta: 300,000.00 CZK

O projektu: Osnovni cilj koji projekat želi da postigne je da doprinese unapređenju pristupa pravdi za građane i pomogne daljem unapređenju  vladavine prava u Srbiji. YUCOM kao organizacija koja pruža besplatnu pravnu pomoć i podršku, i daje  preporuke za unapređenje pravnog okvira koje su i dovele do donošenja prvog nacionalnog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, u okviru projekta će raditi na daljem pružanju besplatne pravne podrške i pomoći za građane kojima su ugrožena ljudska prava.

Društveno-ekonomski uticaj koji je proizvela kriza COVID-19 je takođe imao značajne posledice vezane za ostvarivanje prava građana, zbog uvećavanja društvenih nejednakosti i pravne nesigurnosti. Projekat je prepoznao potrebu građana za poboljšanjem pristupa pravdi i sudu i dobijanjem relevantnih pravnih informacija. Projekat želi da  pomogne građanima čija su prava ugrožena i koji imaju potrebu da dobiju besplatnu pravnu pomoć i podršku, kao i pravne informacije kako da reše određeni pravni problem. Takođe projekat kroz informativnu kampanju radi na podizanju svesti građana o postojanju prava na besplatnu pravnu pomoć i načinima kako to pravo građani mogu da ostvare kroz dobijanje besplatne pravne pomoći u okviru svojih lokalnih samouprava.

Projekat „ Civilno društvo za prava građana“ sprovodi  Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM, u okviru programa Transformacione saradnje koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Republike Češke.

Share.

Leave A Reply