Put ka usvajanju Zakona o istopolnim zajednicama u Srbiji traje duži niz godina. Nacionalna strategija za prevenciju diskriminacije (2013-2018) istakla je potrebu za donošenjem Zakona o istopolnim partnerstvima, dok je  ministarstvo za ljudska i manjinska prava i socijalni dijalog do februara 2021. godine trebalo da podstakne izradu nacrta. I pored uspostavljenog konsenzusa organizacija civilnog društva i izvršne vlasti, dalje usvajanje zakona je zaustavljeno.