Put ka usvajanju Zakona o istopolnim zajednicama u Srbiji traje duži niz godina. Nacionalna strategija za prevenciju diskriminacije (2013-2018) istakla je potrebu za donošenjem Zakona o istopolnim partnerstvima, dok je  ministarstvo za ljudska i manjinska prava i socijalni dijalog do februara 2021. godine trebalo da podstakne izradu nacrta. I pored uspostavljenog konsenzusa organizacija civilnog društva i izvršne vlasti, dalje usvajanje zakona je zaustavljeno.

Nakon jučerašnjeg protesta u Beogradu zbog nasilja u školama, sindikati su na sastanku u Vladi Srbije izdejstvovali izmene Krivičnog zakonika u cilju veće zaštite prosvetnih radnika. Advokatica Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM, Milena Vasić, za Mašinu komentariše efikasnost ovog rešenja.