Brutalan napad na Voštinića je napad na građanske slobode

0

Povodom napada na Predraga Voštinića, istaknutog branitelja ljudskih prava i aktiviste iz Kraljeva i predstavnika organizacije Lokalni front, koji se dogodio u nedelju 10. septembra, pozivamo državne organe da sprovedu adekvatnu istragu i da posebno obrate pažnju na motive napadača. Napad na život i telo Predraga Voštinića, kao poslednji u nizu nesankcionisanih dugogodišnjih napada i pritisaka na organizaciju i njene članove, predstavlja najekstremniji oblik ugrožavanja osnovnih ljudskih prava.

Napadi na branitelje ljudskih prava predstavljaju posebnu društvenu opasnost koja mora biti uzeta u obzir prilikom kvalifikovanja krivičnog dela i sprovođenja istrage.

Podsećamo da je Srbija potpisnica UN Deklaracije o pravima i odgovornostima pojedinaca, grupa i društvenih organa u unapređivanju i zaštiti univerzalno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda kojom se obavezala da stvori društvenu klimu koja će omogućiti delovanje aktivista koji se zalažu za unapređenje i poštovanje ljudskih prava. Ova obaveza podrazumeva efikasnu istragu, pravičan postupak uz uvažavanja prava žrtava.

Preuzmite Saopštenje

Share.

Leave A Reply