Aktuelno

Juče, 11. aprila, u prostorijama uprave grada Kruševca, završena je poslednja terenska obuka za unapređenje sistema besplatne pravne pomoći. Ovaj događaj predstavlja kraj izuzetno važnog i produktivnog ciklusa obuka koje su se održavale širom Srbije tokom protekle godine. Kroz ovu inicijativu,

U Smederevu održana je osma po redu terenska obuka namenjena unapređenju sistema besplatne pravne pomoći. Skup je okupio diplomirane pravnike zaposlene u jedinicama lokalne samouprave, ovlašćena lica za odlučivanje o zahtevima za odobravanje besplatne pravne pomoći, kao i zaposlene iz odeljenja za budžet i finansije.

Izveštaj “Normalizacija odnosa Beograda i Prištine i pristup pravdi – Ostvarivanje prava građana pred pravosudnim institucijama u skladu sa dogovorenim sporazumima i pitanje međusobnog priznanja dokumenata” rezultat je istraživanja Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM u periodu od septembra 2023. godine do marta 2024. godine. Izveštaj obuhvata period od novembra 2022. godine do marta 2024. godine, te predstavlja relevantne informacije o trenutnoj situaciji u pogledu pristupa pravdi građana koji žive na teritoriji Kosova,1 sa fokusom na postupanje institucija Republike Srbije i obraćanje građana istim.

Predsednik RS i predsednik Narodne skupštine RS raspisali su u 1. novembra 2023. godine vanredne parlamentarne i izbore u više gradova i opština, uključujući i glavni grad, Beograd. Komitet pravnika za ljudska prava je nevladina organizacija koja se 25 godina bavi zaštitom ljudskih prava, kao i izgradnjom i očuvanjem vladavine prava i demokratije u Srbiji. Od sticanja statusa kandidata za članstvo Srbije u Evropskoj uniji pratimo i implementaciju obaveza Srbije u okviru političkog kriterijuma i pregovaračkog Poglavlja 23. U skladu sa misijom, u toku novembra i prve polovine decembra Komitet pravnika za ljudska prava JUKOM je pratio predizborni period iz ugla pritisaka na pravosuđe i organizovane građane, te potencijalnih kršenja ljudskih prava i osnovnih sloboda u vezi sa kampanjom. JUKOM je organizovao je i ekspertski mobilni tim za kratkoročno posmatranje izbora i procenu kvaliteta procesa glasanja građana i građanki Republike Srbije na parlamentarnim i beogradskim izborima koji su održani 17. decembra 2023. godine.[1]

Povodom napada na Predraga Voštinića, istaknutog branitelja ljudskih prava i aktiviste iz Kraljeva i predstavnika organizacije Lokalni front, koji se dogodio u nedelju 10. septembra, pozivamo državne organe da sprovedu adekvatnu istragu i da posebno obrate pažnju na motive napadača. Napad na život i telo Predraga Voštinića, kao poslednji u nizu nesankcionisanih dugogodišnjih napada i pritisaka na organizaciju i njene članove, predstavlja najekstremniji oblik ugrožavanja osnovnih ljudskih prava.

Parnični postupci pokreću se tužbom lica koje želi da ostvari neko pravo ili smatra da mu je neko pravo ugroženo. Zato, u ovom postupku možete se naći u svojstvu tužioca – podneli ste tužbu da ostvarite ili zaštite neko svoje pravo, ili u svojstvu tuženog. U oba slučaja nije neophodno da imate advokata, ali ako želite da vas u parničnom postupku advokat zastupa, to će vas i koštati. Izuzetno, možete ostvariti i pravo na besplatnu pravnu pomoć o čemu možete pročitati više u vodiču „Kako da ostvarite pravo na besplatnu pravnu pomoć – Praktičan vodič za građane“ dostupnom na sajtu Komiteta pravnika za ljudska prava.

Krivični postupak je skup pravila koji ima za cilj da se adekvatno sankcionišu učinioci krivičnih dela, a da pri tome niko nevin ne bude osuđen. Advokatura je služba pružanja pravne pomoći koja obezbeđuje pravično suđenje u krivičnim postupcima, a advokati svojim veštinama pružaju efikasnu odbranu i osiguravaju poštovanje prava okrivljenih lica. Zbog potencijalnog ishoda krivičnog postupka, odosno izricanja sankcije lišenja slobode kao najstrože posledice osude, građani se često odlučuju za angažovanje advokata – branioca u slučaju da su optuženi za izvršenje nekog krivičnog dela. U krivičnom postupku građani se pojavljaju u različitim ulogama, a oni koji snose troškove advokata najčešće su okrivljeni i oštećeni, odnosno lice koje se tereti da je određeno krivično delo učinilo ili žrtva krivičnog dela. Način na koji će se vršiti naplata advokatskih troškova, u praksi je najčešće stvar dogovora između advokata i klijenta.

Koliko smo slobodni da protestnom šetnjom po kolovozu iskazujemo stav? Da li smo tada pod prismotrom? Da li i ko može da nas hapsi i kazni?

Ova pitanja postala su aktuelna većini građana Srbije nakon masovnijih ekoloških protesta protiv iskopavanja litijuma u Srbiji u novembru i decembru 2021. godine. Skorašnji slučaj pritvora i osude novinara i aktiviste Boška Savkovića za nošenje obešene lutke predsednika na transparentu na mirnom protestu “Srbija protiv nasilja” ponovo je pokrenuo pitanja granica naših sloboda.

Na delu je čin ekstremnog nasilja nad institucijom Narodne skupštine budući da je odluka narodnih poslanika preinačena bez izjašnjavanja narodnih poslanika, a sve kako bi se obustavio rad Anketnog odbora u vezi sa zločinima od 3. i 4. maja, odnosno kako bi vlast izbegla rizik da politička odgovornost za eksploziju nasilja u društvu postane vidljivija kroz rad tog skupštinskog tela.  Odluka o osnivanju Anketnog odbora koju je usvojilo  193 poslanika Narodne skupštine glasanjem u plenumu sada se gazi bezimenim saopštenjem za javnost. Od te odluke mogu da odustanu samo narodni poslanici ponovnim glasanjem.