Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Moja prava u izvršnom postupku

Vodič „Moja prava u izvršnom postupku” namenjen je građanima i građankama kako bi se upoznali sa svojim pravima i obavezama, bilo da je protiv njih pokrenut postupak izvršenja ili su prinuđeni da ga sami pokrenu. Takođe, ovaj vodič namenjen je onima koji nisu stranke u postupku (ni poverilac, ni dužnik), a koje ovaj postupak ometa u uživanju njihovih prava, ili imaju određeni pravni interes (tzv. treća lica). Naravno, namenjen je i onima koji samo žele da se upoznaju s postupkom izvršenja. Ovaj vodič ne zamenjuje pravni savet koji možete dobiti od kvalifikovanih stručnjaka, već daje samo osnovne informacije o izvršnom postupku u cilju njegovog boljeg razumevanja. Bitno je da svi učesnici u postupku znaju koja su njihova prava i obaveze kako bi reagovali na adekvatan način u propisanim rokovima i zaštitili svoja prava. Vodič na jednostavan, praktičan i slikovit način prikazuje osnovne korake u postupku izvršenja i ne obuhvata sve situacije, već samo one s kojima se građani najčešće susreću. Vodič je izrađen na osnovu Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS”, br. 106/2015, 106/2016 – autentično tumačenje, 113/2017 – autentično tumačenje i 54/2019) i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Sl. Glasnik RS”, br. 54/2019) koji se primenjuje od 1. 1. 2020. godine. Za stručni savet i konkretna pitanja u vezi s izvršnim postupkom i primenom Zakona o izvršenju i obezbeđenju, radi potpune zaštite svojih prava, obratite se advokatu ili službi pravne pomoći pri opštini.

Vodič možete pogledati i preuzeti OVDE.

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM)
Kneza Miloša 4, 11000 Beograd, Srbija
Tel:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 – 2024