Day: April 18, 2024

Naša zemlja je i dalje bliža demokratskim nego autoritarnim državama. Međutim, poslednjih godina primetan je dosta zabrinjavajići trend jačanja autokratije. Taj trend ima potencijal da brzo i dramatično dovede do daljeg pada Srbije, suština je izveštaja „Fridom hausa“