JUKOM: Policija koristila prekomernu silu, tužilaštvo i ombudsman da reaguju

0

Povodom nasilja koje je policija sprovela prema građanima koji su u nedelju, 24. decembra protestovali ispred Skupštine grada Komitet pravnika za ljudska prava upozorava na nesrazmerno korišćenje sredstava prinude od strane policijskih službenika prema građanima koje su zabeleželi brojni video zapisi dostupni na društevnim mrežama i u medijima, saopštili su iz JUKOM-a.

Kako su istakli, ovakvim postupanjem krše se osnovna prava građana na slobodu i bezbednost, ali i pravo na javno okupljanje.

“Sredstva prinude, kao posebno policijsko ovlašćenje mogu biti primenjena samo u zakonom propisanim uslovima i na način koji je propisan zakonom – primena policijskog ovlašćenja mora biti srazmerna potrebi zbog koje se preduzima. Između više policijskih ovlašćenja primeniće se ono kojim se zadatak može izvršiti sa najmanje štetnih posledica i za najkraće vreme. Upotreba sredstava prinude je poslednje policijsko ovlašćenje koje se primenjuje onda kada ni jedno drugo policijsko ovlašćenje nije moglo da posluži svrsi”, navode iz Jukoma.

Snimci koji su, kako je navedeno, u noći, između 24. i 25. januara obišli čitav svet na kojima se vidi kako po više policijskih službenika službenim palicama tuče građane koji su protestovali ispred Skupštine grada ne pokazuje srazmernu primenu policijskih ovlašćenja, već upravo suprotno – prekomernu upotrebu sile prema građanima.

“Podsećamo, policija je dužna da svoja ovlašćenja sprovodi po načelu nepristrasnosti nediskriminacije, humanosti, poštovanja ljudskih prava i omogućavanja medicinske pomoći. Shodno tome, sva lica lišena slobode imaju pravo da obaveste blisku osobu po izboru da su lišena slobode, imaju pravo da ih pregleda lekar bez prisustva policijskog službenika i imaju pravo na pravnu pomoć”, navode.

Oni su izneli zahtev da sve nadležne institucije, pre svega javno tužilaštvo i Zaštitnik građana, hitno i bez odlaganja ispitaju srazmernost upotrebe sredstava prinude prema građanima na protestu 24. 12. 2023. godine i pozivamo građane da se pred dalja najavljena okupljanja o svojim pravima informišu u vodiču – Moja prava u slučaju legitimisanja, pretresa i lišenja slobode.

Izvor

Share.

Leave A Reply