Kako da pomognem da izborna kampanja bude poštenija?

0

Vodič „Kako da pomognem da izborna kampanja bude poštenija?“ namenjen je svakome ko prepozna da se krši neko od pravila koja su uspostavljena kako bi izborna kampanja bila poštena i ravnopravna. U jednakoj meri, vodič je namenjen svakome ko uoči da bi neki postupak mogao da naruši ravnopravnost učesnika, prava građana i javni interes, ali nije siguran da li su prekršena neka pravila.

Šta ćete dalje činiti zavisi od okolnosti pod kojima ste saznali za spornu situaciju, kao i statusa koji pri tom imate (npr. građanin – birač, stranački aktivista, zaposleni u javnom sektoru, vlasnik privatne firme), tako da saveti koje dajemo nisu uvek isti. Trudili smo se da obuhvatimo što širi krug mogućih situacija i dilema s kojima se suočavate. Ako i pored toga ima nečeg nejasnog ili nedorečenog, možete neposredno da nam se obratite.

Imajte na umu da je svrha vodiča informativna i da će za vođenje postupka možda biti potrebno da zatražite dodatnu stručnu pomoć ili pravni savet.

Vodič možete pogledati i preuzeti OVDE.

Share.

Leave A Reply