Osnaživanje branitelja i braniteljki ljudskih prava

0

Naziv projekta: Osnaživanje branitelja i braniteljki ljudskih prava

Trajanje projekta: Januar 2020 – Decembar 2022.
Donator: Delegacija Evropske unije
                 (Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR))

Partneri: Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM),
                 Narodni parlament Leskovac (NP) i
                 Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP)

Vrednost projekta: 548.000,00 EUR

O projektu: Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta branitelja ljudskih prava kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou u Srbiji. Projekat teži osnaživanju branitelja i braniteljki ljudskih prava da, uz što više samopouzdanja, obavljaju svoj posao i aktivnosti; da se zalažu za usklađivanje postojećeg zakonodavstva sa međunarodnim standardima o ljudskim pravima; kao i da se razvije mehanizam ranog upozoravanja za prijavljivanje povreda prava i pritisaka. Projekat će uključiti i odnosiće se na različite kategorije branitelja i braniteljki ljudskih prava (žene braniteljke, branitelji i branitelje koji se bave pitanjem suočavanja sa prošlošću, oni koji štite prava LGBT populacije, koji se bave zaštitom životne sredine i drugi))

Poslednjih godina brantelji i braniteljke ljudskih prava u Srbiji doživljavaju sve veći broj sistematskih napada s namerom da se njihov glas ućutka. Dok je Srbija razvila pravni okvir za zaštitu slobode okupljanja, udruživanja i izražavanja, u praksi je identifikovan alarmantni nivo uznemiravanja, verbalnog i fizičkog nasilja, pretnji smrću, kampanja mržnje i govora mržnje prema braniteljima i braniteljkama ljudskih prava.

Projektne aktivnosti obuhvataju izradu godišnjih izveštaja o sprovođenju politika i pravnih okvira za zaštitu branitelja ljudskih prava u Srbiji. Izveštaj će objediniti relevantne informacije, pružajući neophodne i lako dostupne podatke koji dalje mogu da se iskoriste kao smernice za izradu objektivnih međunarodnih izveštaja o praćenju stanja u okviru relevantne oblasti.

Tokom projekta predviđena je izrada i razvijanje baze podataka u cilju podizanja svesti javnosti o kršenjima ljudskih prava u zemlji. Ova ažurirana baza podataka sa relevantnim informacijama o kršenjima prava aktivista i aktivistkinja biće prva takve vrste u regionu, jer će se kroz nju identifikovati slučajevi kršenja prava aktivista i pritisaka na njih. To će naknadno dati bazu podataka za nacionalne i međunarodne izveštaje, a i poslužiti za podsticanje na akcije zagovaranja, promene zakonodavstva i javnih politika, zasnovano na prikupljenim dokazima.

Tokom projektnog perioda, pružaće se besplatna pravna podrška braniteljima i braniteljkama ljudskih prava koji su doživeli velika kršenja ljudskih prava

Jedan deo projekta će biti posvećen obučavanju branitelja i braniteljki ljudskih prava o načelima aktivizma i njihovim pravima, kao i njihovoj bezbednosti, a obuke će se održavati u različitim delovima Srbije. Obučeni lokalni branitelji i braniteljke ljudskih prava, organizacije civilnog društva i aktivisti će moći efikasnije da prijavljuju slučajeve povreda ljudskih prava, blagovremeno da reaguju na njih, kao i da budu deo šeme podgrantiranja koja će biti objavljena u drugoj godini projekta (2021.).

Share.

Leave A Reply