Pro i Contra analiza nadležnosti Zaštitnika građana

0

PRO I CONTRA ANALIZA NADLEŽNOSTI ZAŠTITNIKA GRAĐANA – SA POSEBNIM OSVRTOM NA PRAVOSUDNE NADLEŽNOSTI je izrađena u okviru projekta „Zaštitnik građana u kontekstu EU integracija” sa ciljem davanja odgovora na pitanje mogućeg proširenja nadležnosti Zaštitnika građana na kontrolu efikasnosti pravosuđa. U svetlu predstojećih izmena Ustava i Zakona o Zaštitniku građana pojavila se potreba za detaljnom analizom ovog pitanja korišćenjem iskustava iz uporedne prakse. Iako u mnogim evropskim zemljama ombudsmani imaju nadležnosti u oblasti pravosuđa YUCOM je kroz ovu analizu nastojao da pronađe najbolje prakse i rešenja za srpski pravni sistem, posebno imajući u vidu postojeće mehanizme koji se bave suđenjem u razumnom roku.

Pro i Contra analiza nadleznosti Zastitnika gradjana

Share.

Leave A Reply