Zahtev za produženje javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Кrivičnog zakonika

0

Vlada Republike Srbije
Ministarstvo pravde
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

Predmet: Zahtev za produženje javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Кrivičnog zakonika

Poštovani/a,

U ime radne grupe za Poglavlje 23 i međusektorske radne grupe za slobodu izražavanja i medija Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NКEU) tražimo produženje javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Кrivičnog zakonika i pozivamo Ministarstvo pravde da uzme učešće u dijalogu o Nacrtu zakona u okviru zajedničke sednice NКEU koju bismo ovim povodom organizovali u što kraćem roku.

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Кrivičnog zakonika, objavljen je početkom oktobra na sajtu Ministarstva pravde, sa predviđenom javnom raspravom od svega 20 dana što je zakonom minimalni predviđen period. Sam Nacrt trebalo bi da se bavi poboljšanjem krivičnopravne zaštite novinara, kao i drugih lica koja objave informaciju ili mišljenje od javnog značaja.

Obrazloženje Nacrta ukazuje da Кrivični zakonik već sada pruža pojačanu krivičnopravnu zaštitu novinarima, ali da je realnost pokazala da su se krivično pravo i pravosuđe u odnosu na neke slučajeve pokazali kao nedovoljno efikasni. Imajući u vidu značaj predviđenih izmena, smatramo da je neophodno produžiti javnu raspravu kako bi se na adekvatan način uključili svi zainteresovani akteri i ukazali na prednosti i mane predloženih izmena.

Podsećamo da je NКEU stalno telo organizacija građanskog društva u okviru kojeg se vodi tematski struktuirana debata o pristupanju Srbije Evropskoj po svim pregovaračkim poglavljima. Budući da nacrt predmetnog zakona uređuje oblast koja je od suštinske važnosti za vladavinu prava i preduslov, mišljenja smo da Nacrt u trenutnoj verziji izaziva nedoumice, i da postoji potreba da se postojeći predlozi unaprede, i stoga zahtevamo produženje javne rasprave.

Očekujemo da nas, kao partnera Vlade i zainteresovane strane u procesu priključenja Srbije Evropskoj uniji, obavestite o odluci u vezi sa iznad iznetim predlozima. Za sva dodatna pitanja u vezi sa napred iznetim zahtevima možete nas kontaktirati na broj telefona 011/3344235 ili imejlom na office@yucom.org.rs.

S poštovanjem,
Jovana Spremo, koordinatorka RG NКEU za Poglavlje 23

Maja Stojanović, koordinatorka MSRG NКEU za slobodu izražavanja i medija

U prilogu možete pronaći Dopis Ministarstvu pravde – Produžetak javne rasprave povodom nacrta o izmenama i dopunama KZ (NKEU).

 

Share.

Leave A Reply