Day: March 9, 2023

Zaštitnik građana Zoran Pašalić kaže da dobija veliki broj pritužbi na rad PIO fonda, navodeći da su najveći problemi neopravdano dugo trajanje postupka i neažurna matična evidencija PIO fonda. On je na okruglom stolu “Ka efikasnoj upravnoj pravdi – starosne penzije” rekao da neki postupci prvostepenih i drugostepenih organa po žalbama građana traju i po nekoliko godina, zbog čega PIO fond postupa suprotno odredbama Zakona o opštem upravnom postupku po kojima bi rešenje za penziju trebalo da bude uručeno najkasnije u roku mesec ili dva meseca.

Na Međunarodni dan žena, civilno društvo sa Kosova i iz Srbije ujedinjeno je u pozivima za veće učešće žena u procesu normalizacije. Potpisnici su takođe izrazili zabrinutost zbog neuspeha da se rodno-specifična razmatranja uključe u različite sporazume o dijalogu, a posebno u Sporazum o putu normalizacije između Kosova i Srbije. Povodom obeležavanja Međunarodnog dana žena, 8. marta, mi dole potpisani pozivamo da se više ženskih glasova uključi u proces normalizacije odnosa između Kosova i Srbije.