Nova izdanja

Krizne situacije nameću fokusirani, reaktivni pristup. Dvogodišnja epidemiološka i bezbednosna kriza, i, do sada, najdublja kriza demokratskog Parlamenta (koji Srbiju treba da približi Evropskoj uniji), obavezala je YUCOM-ov tim da sa pojačanom pažnjom prati i koriguje korake svih grana vlasti.

Sloboda izražavanja kao osnovno građansko i političko ljudsko pravo ima suštinsku ulogu u demokratskom društvu. Razvoj digitalnih tehnologija doneo je mogućnost da se ideje i misli šire brzinom kakva je samo pre par decenija bila nezamisliva. Kako govorimo o pravu koje nije apsolutno, već je podložno određenim ograničenjima, uz razvoj prava, razvila se i zloupotreba ovog prava. Od širenja lažnih vesti, preko različitih oblika uznemiravanja na internetu, širenja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, sloboda izražavanja je pretrpela brojne zloupotrebe.

Izveštaj br. 3 o implementaciji i efektima Sporazuma o pravosuđu “Integracija srpskog pravosuđa u pravosudni sistem Kosova u kontekstu evropskih integracija i dijaloga Beograda i Prištine”  rezultat je istraživanja Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM u periodu od januara 2021. do aprila 2022. godine. Izveštaj obuhvata informacije o svih pet godina sprovođenja Sporazuma o pravosuđu i prikazuje trenutno stanje funkcionisanja integrisanih pravosudnih institucija, kao i izazove sa kojima se suočava pravosuđe u Leskovcu koje sada rešava deo predmeta sa Kosova.

Publikacija Izveštaj o stanju u oblasti ozaкonjenja objeкata romsкe zajednice sa preporuкama za unapređenje procesa, je nastala na osnovu analize više od 2000 predmeta ozakonjenja/legalizacije nelegalnih objekata u 10 JLS. Neodgovarajući kvalitet stanovanja pripadnika romske populacije, kao i pravna nesigurnost koju prouzrokuje vlasništvo nad neozakonjenim stambenim objektima, jesu razlozi iz kojih su Кomitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) i Stalna konferencija gradova i opština (SКGO) organizovali pružanje podrške u ozakonjenju objekata u romskim podstandardnim naseljima (PRN) u 10 JLS.

Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM Vam predstavlja Izveštaj o napadima na branitelje ljudskih prava u Srbiji za 2021. godinu. Izveštaj je priređen na osnovu informacija prikupljenih tokom druge godine rada tima Solidarno za prava svih koju predvodi Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM, zajedno sa partnerima, Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku (BCBP) i Udruženjem Narodni parlament, uz podršku Delegacije Evropske unije, Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).

Publikacija „Pravo nacionalnih manjina na besplatnu pravnu pomoć“ nastala je uz finansijsku podršku Bugarske razvojne pomoći. Publikacija je nastala na osnovu sprovedenog istraživanja o pružanju besplatne pravne pomoći tokom 2020. godine. Istraživanje je pokazalo da je tokom 2020. godine besplatna pravna pomoć pripadnicima nacionalnih manjina bila dostupna u ograničenom obimu, što je posledica nasleđenih problema na koje Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći nije dao adekvatan odgovor, ali i novih okolnosti koje su uslovile zatvaranje institucija za građane.

Закон о бесплатној првној помоћи ступио је на снагу 1. октобра 2019. године. Упркос томе што је прошло готово три године од његове примене, велики број грађана није информисан о томе да има право на бесплатну правну помоћ и како може да оствари ово право. Потреба за постојањем информативног водича за грађане чини се неопходном, нарочито ако се узму у обзир бројни нови проблеми грађана који су се појавили доласком епидемије вируса САРС-Цов-2. Право на рад, здравствено осигурање, односи између родитеља и деце, право на образовање, право на кретање, промет робе и услуга, само су неке од области које су добиле на десетине нових питања изменама правне регулативе која се прилагођава  пидемиолошкој ситуацији. У ситуацији свакодневних измена прописа, чини се да бесплатна правна помоћ грађанима никада није била неопходнија.

Право на бесплатну правну помоћ је саставни део права на правично суђење, које се прокламује међународним уговорима који успостављају гаранције за људска права, склопљених под окриљем Уједињених нација и Савета Европе. Ово право гарантавано је Уставом РС из 2006. године (члан 61 став 1-3), који је одредио да су, поред адвокатуре, јединице локалне самоуправе пружаоци бесплатне правне помоћи. Тиме је Уставом потврђена обавеза јединица локалне самоуправе дa предвиде обављање ових послова као изворних.

Publikacija Pravo na besplatnu pravnu pomoć žrtvama rodno zasnovanog nasilja u Srbiji u toku 2020. godine je nastala u okviru projekata „Jačanje pristupa pravdi za žrtve nasilja nad ženama“, koji se sprovodi u okviru programa Transformacione saradnje koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Republike Češke. Publikacija je nastala kao rezultat istraživanja sprovedenog tokom 2021. godine o dostupnosti besplatne pravne pomoći i podrške pri jedinicama lokalne samouprave za žrtve rodno zasnovanog nasilja.