YUCOM je učestvovao na konsultativnim sastanku sa Klemanom Vuleom, specijalnim izvestiocem UN za slobodu okupljanja i udruživanja

0

Milan Filipović, direktor istraživanja u Komitetu pravnika za ljudska prava – YUCOM, je 29. maja 2023. godine, na poziv Klemana Vulea, specijalnog izvestioca UN za slobodu okupljanja i udruživanja, učestvovao na regionalnom konsultativnom sastanku u Beču.

Glavni cilj ovog sastanka, koji je okupio predstavnike organizacija civilnog društva iz zemalja Evrope i centralne Azije i ODIHR-a, bio je razvoj praktičnih alata koji bi pomogli policiji u promovisanju i zaštiti ljudskih prava tokom mirnih protesta, u skladu sa rezolucijom UN HRC 50/21. Učesnici su tokom sastanka razmenjivali iskustva u praćenju mirnih okupljanja, identifikovali izazove i diskutovali o uspešnim i obećavajućim praksama koje policija primenjuje u svojim zemljama. Takođe, tokom razgovora su primećeni zabrinjavajući trendovi u korišćenju policijske sile tokom mirnih okupljanja, kako u autoritarnim zemljama centralne Azije, tako i u demokratskim zemljama članicama Evropske unije.

Konsultativni sastanak koji je održan u saradnji sa OHCHR-om i UNODC-om je pružio priliku specijalnom izvestiocu da se upozna sa situacijom u vezi sa slobodom okupljanja u Srbiji, pred njegovu predstojeću posetu našoj zemlji.

Share.

Leave A Reply