Održana tematska otvorena vrata u Pančevu

0

Tematska otvorena vrata „Zašto suđenja dugo traju“ održana su 26.septembra 2019. godine u Osnovnom sudu u Pančevu na kojem su sudije i tužioci razgovarali sa građanima o radu suda kao i o problemima koji su doveli do toga da suđenja dugo traju. Učesnici na skupu bili su Jasmina Petrović, Predsednica Osnovnog suda u Pančevu, Marijana Mravik, sutkinja u Osnovnom sudu i Ana Kurai, zamenica Višeg javnog tužioca u Pančevu.

Predsednica suda Jasmina Petrović rekla je da je ovo značajan dan za sud jer je otvorio vrata za građane i dodala da je ovakvi skupovi doprinose poboljšanju komunikacije između građana i predstavnika pravosudnih institucija. Predsednica je govorila šta je konkretno Osnovni sud u Pančevu uradio povodom rešavanja starih predmeta. Urađena je analiza kojom su utvrđeni razlozi problema starih predmeta, a jedan od njih je manjak kadrova, problem dostavljanja. Prema rečima Predsednice suda i pored svih problema Osnovni sud u Pančevu je postigao značajne rezultate. Pozvala je građane da koriste alternativne načine rešavanja sporova, jer na takav način i ishod je izvesniji.

Marijana Mravik, sutkinja u Osnovnom sudu u Pančevu govorila je o aktivnostima koje preduzimaju državni organi kako bi se ubrzao postupak odnosno kako bi se dužina suđenja skratila. Takođe, upoznala je prisutne koje su konkretne mere koje sud preuzima u rešavanju starih predmeta kao što su zakazivanje ročišta u što kraćem roku, stvaranje posebnih timova, odeljenja kako bi sistemski prikazali stari predmet kako bi se rešio u što kraćem roku, redovno izveštavanje Predsednika suda o tome koje su mere preduzete. Napomenula je da sud ima info pult na kome sudijski saradnici pružaju opšte pravne informacije zainteresovanim građanima o besplatnoj pravnoj pomoći, o medijaciji (posredništvu) u postupcima i mirno rešavanje sporova koje skraćuje trajanje postupka i bitno umanjuje troškove, i građanima i sudu.

Zamenica Višeg javnog tužioca u Pančevu, Ana Kurai govorila je o novim zaduženjima i obavezama koje su tužioci dobili uvođenjem novog Zakona o krivičnom postupku 2013.godine.  Dodala da i pored reforme postoje i stari predmeti u tužilaštvima, zbog nedostatka kadrova, prostornih problema kada je reč o osnovnim tužilaštvima. Najveći broj starih predmeta je bio koruptivne prirode, što je rešeno uvođenjem posebnih odeljenja.

Share.

Leave A Reply